Styrelse


Styrelsen


Styrelsen väljs årligen vid föreningens årsstämma. Normalt genomförs stämman i maj. Enligt föreningens stadgar skall styrelsen bestå av 4 ledamöter och 1 suppleant. Fler ledamöter och suppleanter kan väljas om det anses behövas och mandatperioden är 1 år.


Styrelse


Paulo Lopes, ordförande

Regementsgatan 21

217 53 Malmö

e-mail: RPDSL@hotmail.com

telefon: 0706-68 55 90


Annika Meyerson, ledarmot

Roslinsv. 2, 21755 Malmö

e-mail: annikameyerson@hotmail.com

telefon:0708-95 24 30


Andreas Svensson, ledarmot

Roslinsv.2 21755 Malmö

e-mail: Andreassvensson@live.se

telefon: 0701-43 06 66


Adam Svingstedt, ledamot

Roslinsv. 2, 217 55 Malmö

e-mail: adamsvingstedt@gmail.com

telefon: 072-279 70 96


Sebastian Pfeffer, suppleant

Regementsgatan 21

217 53 Malmö

e-mail: sebastian.der.pfeffer@gmail.com

telefon: 070-873 64 91

Valberedning

 

Lars Bergquist

Regementsgatan 21

217 53 Malmö

 

Christoffer Rääf

Regementsgatan 21

217 53 MalmöRevisor


Louise Weidenstolpe, revisor

Roslins väg 2

217 53 Malmö