Kontakt/Hjälp


Kontakt/Hjälp


Brf. Inland 3

Regementsgatan 21

217 53 MALMÖ


Styrelsen


Ordförande: Paulo Lopes, telefon 0706-68 55 90, RPDSL@hotmail.com

Ledarmot: Andreas Svensson, telefon 0701430666, andreassvensson@live.se

Ledarmot: Annika Meyerson, telefon 0708-952430, annikameyerson@hotmail.com

Ledamot: Adam Svingstedt, telefon 072-2797096, adamsvingstedt@gmail.com

Suppleant: Sebastian Pfeffer, telefon 070-873 64 91 sebastian.der.pfeffer@gmail.comDet finns också en brevlåda (den blå) i trapphuset på Regementsgatan där du kan lämna meddelande till oss i styrelsen. Vi har styrelsemöte ungefär 1 gång/månad där vi har möjlighet att ta upp och diskutera dina önskemål.


Fastighetsskötsel


Om något i huset behöver åtgärdas vänder ni er i första hand till en styrelsemedlem. Genom att göra mycket av det tekniska underhållet försöker vi hålla nere våra driftskostnader.


Om en akut situation uppstår under obekväm tid, eller om ni inte får tag i någon i styrelsen, ring till något av följande nummer.


  • Lars Hansson i Skåne AB, städ och trädgårdsskötsel: telefon 040-49 69 55
  • Security Assistance, fastighetsjour (vid akuta situationer): telefon 040-689 24 80


Ekonomisk förvaltning


Ekonomisk förvaltning av fastigheten sköts av SBC Sveriges Bostadsrätts Centrum.

  • SBC, kundtjänst Måndag-Fredag, 07.00 - 21.00: telefon 0771 722 722Vid fel på hissen


Om hissen inte fungerar vänder ni er i första hand till en styrelsemedlem. Om ni inte får tag i någon i styrelsen, ring direkt till:


HissElektra

040-92 21 30


Bredband/TV


I hyran ingår Telenors basutbud. Beställning av abonnemang för anslutning till det lokala bredbandsnätet (Ownit) i fastigheten (LAN) görs genom att kontakta någon i styrelsen. Kostnaden är 155:-/månad. Felanmälan görs till någon i styrelsen.


Underhåll/Reparationer


Om ni behöver få arbeten utförda i er egen lägenhet väljer ni själva vilket företag ni vill kontakta. Detta faller under ert eget ansvar. Tänk på att läsa igenom våra Stadgar så att du vet vad som faller under ditt respektive föreningens ansvar och hur du ska gå till väga.


Om ni inte vet till vem ni ska vända er kan ni kontakta någon av de hantverkare nedan som föreningen anlitar. Överenskommelsen sker då direkt mellan er och företaget.


Limhamns Måleri

Michael Lagerström

0707-91 62 12


JMD Eltjänst

Magnus Dahl

0733-88 45 19


Hushållsservice

0705-31 51 48