Stadgar & Trivselregler


Stadgar & Trivselregler


För allas vår trevnad behöver du känna till föreningens Stadgar och Trivselregler. Dessa reglerar hur föreningen sköts/förvaltas, vårt eget respektive föreningens ansvar samt hur vi ska förhålla oss till varandra.